dissabte, 28 de setembre del 2013

Llista de motius

Motius que han empès els docents a iniciar la vaga indefinida

Els docents han estat de vaga per aquests motius:

1. Suspensió de tots els expedients sancionadors que s'iniciïn amb clara intenció repressiva prèviament i durant la vaga.
2. Retirada del TIL.
3. Retirada del projecte de decret de Convivència i la Llei de Símbols.
4. Beques de transport i menjador efectives i convocades en el temps i la forma adients. Dotació suficient i eficient perquè es pugui dur un bon pla de reutilització de llibres.
5. Recuperació de les plantilles, del professorat d'Atenció a la Diversitat i de les ràtios anteriors a les retallades.
6. Substitucions immediates a les baixes.
7. Baixes 100% remunerades.
8. Contractació dels interins durant els mesos de juliol i agost.
9. Recuperació dels complements perduts i reconeixement dels nous sexennis des de l'1 de juny de 2012 i acompliment de l'acord salarial de 2008 per a l'escola concertada.
10. Petició a la Conselleria d'Educació que insti al Govern Central a retirar la LOMCE.