dimecres, 29 d’octubre del 2014

Segon cartell Jornades d'Educació

Segon cartell Jornades d'Educació
7 i 8 de novembre
Aquí teniu el segon cartell de les Jornades d'educació de Marratxí amb informació més detallada sobre les sessions de cinema per a infants, els  tallers  i els sopars solidaris en favor del Casal Solidari de Pòrtol.
Recordau que divendres, dia 7, les activitats comencen a les 18.45  a l'IES  Marratxí Ubicació IES Marratxí

 i dissabte, dia 8, a les 17.45 al CEIP Blanquerna Ubicació CEIP Blanquerna. Es Pont d'Inca Nou


dimarts, 28 d’octubre del 2014

Jornades d'educació dia 7 i 8 de novembre


Famílies, docents i amics de l'escola,
Veniu a les jornades Docència Balear Tour de Marratxí a escoltar els experts, a debatre sobre l'educació que voleu, a divertir-vos i aprofitau per col·laborar amb el Casal Solidari de Pòrtol.
Més endavant rebreu informació més detallada de cada un dels apartats (dinàmica sopars solidaris, tallers infantils...)
Vos hi esperam!
Organitza: Coordinadora d'AMIPA de Marratxí, Obra Cultural Balear de Marratxí i Assemblea de Docents.

dilluns, 27 d’octubre del 2014

Consell Escolar, 23 d'octubre

Consell Escolar de dia 23 d'octubre
Algunes informacions d'interès

Com ja sabeu, el passat dijous, dia 23 d'octubre, hi va haver Consell Escolar al CEIP Blanquerna.  En aquest Consell Escolar, no hi va assistir el/la representant de l'Ajuntament de Marratxí. Ens passaren la Programació General Anual (PGA) i ens explicaren que havien tornat al projecte lingüístic anterior perquè, naturalment, aplicar el TIL era completament il·legal, la qual cosa es va ratificar divendres dia 24 a la premsa digital i posteriorment  a diferents edicions impreses de diaris, com l'Última Hora. Tot i això, ens varen explicar que pretenien millorar la competència en anglès amb l'ajuda de l'auxiliar de conversa i desdoblant les classes. Pel que fa al tema de les festes, ens varen explicar que dia 27 de febrer és festa escolar unificada; dia 2 de març, festa local. Pel que fa als dies de lliure disposició tenim: dia 3 de març i dia 4 de maig, aquesta darrera en substitució de la festa local de dia 30 de juny, que, com sabeu, els alumnes ja no van a classe.
Finalment, se'ns esmentà el tema de les Jornades d'Educació, que s'han de fer dia 7 i 8 de novembre. Dia 7 es faran a l'institut de Marratxí i dia 8 al CEIP Blanquerna. Aviat disposareu de més informació sobre aquest tema.

dimecres, 22 d’octubre del 2014

Consell Escolar

ELECCIONS AL 
CONSELL ESCOLAR 14
 per participar directament en la gestió de l'escola,
 per aportar idees que millorin l'educació,
 per fer sentir de la teva veu i per escoltar a les altres,
 per sentir-te una persona activa i responsable...

n'hi ha prou presentant la teva candidatura per ser representant dels pares i mares en el 

CONSELL  ESCOLAR del CEIP BLANQUERNA

el termini comença el
dilluns 27 d'octubre i acaba el dimarts 4 de novembre. Si estau interessats adreceu-vos a Secretaria.

divendres, 17 d’octubre del 2014

Termini extraordinari per a socis 2014-15


Termini extraordinari per a socis 
                       2014-15

A LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D’ALUMNES DEL CEIP BLANQUERNA DE MARRATXÍ de dia 13 d’octubre de 2014


S’acorda obrir un termini extraordinari per fer nous socis per al curs 2014-2015, per al qual un grup de pares es responsabilitza de recollir totes les dades dels nous socis i fer-los arribar a l'APIMA.

El termini indicat serà de dia 17 d’octubre fins a dia 30 del mateix mes de 2014
L’ ingrés es farà al compte habitual de l’APIMA de La Caixa.
El justificant de l'ingrés (25€), juntament amb 
aquest full emplenat, s'ha d’enviar a la següent 
adreça electrònica 
dijous, 16 d’octubre del 2014

INICI DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES RENOVACIÓ APIMA

Campanya de renovació de la Junta Directiva 
A la reunió del passat dilluns, dia 13 d'Octubre, es va acordar per l'Assemblea iniciar un termini que finalitzarà el 15 de maig de 2015, perquè es presentin candidats per a la renovació del càrrec de President i Vicepresident de l'APIMA.

Com tots coneixeu, des de l'APIMA es gestiona l'Escoleta Matinera, les Activitats Extraescolars, la venda de llibres a l'inici de curs, sortides, colònies, revista escolar, material per a l'hort, agenda escolar, reposició de diferents elements del centre, etc, així com la comunicació entre pares i centre escolar.

Totes aquestes accions que realitza l'APIMA han de ser gestionades per un grup de persones que formam la Junta Directiva, essent els càrrecs el de President, Vicepresident, Tresoreria, Secretari i diversos vocals.

Sense aquesta participació a la Junta Directiva NO SERIA POSSIBLE gestionar totes aquestes activitats. Per això i atès que a final del curs escolar es realitzarà una reunió per a la renovació de l'actual Junta Directiva, SOL·LICITAM, que entre totes les famílies que formam l'APIMA i que actualment arriben als 208 socis, es participi activament en la Junta i es RENOVIN els càrrecs per unes altres persones, ja que alguns d'ells deixaran els seus llocs al final del curs i de NO SER RENOVATS, NO PODREM POSAR EN MARXA LES DIFERENTS ACTIVITATS QUE GESTIONA L'APIMA, LA QUAL COSA POT COMPORTAR UN GRAN TRASTORN PER A MOLTES FAMÍLIES.
Vos recordam que els càrrecs a renovar són el de President i Vicepresident, i de no produir-se aquesta renovació, EL CURS QUE VE NO HI HAURÀ ESCOLETA MATINERA, ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, VENDA DE LLIBRES, AGENDA, ETC, QUE FINS ARA ORGANITZAVA L'APIMA.
LES PERSONES INTERESSADES PODEN POSAR-SE EN CONTACTE AMB L'APIMA MITJANÇANT EL CORREU ELECTRÒNIC: 

apima.ceipblanquerna@gmail.com

ESSENT LA DATA LÍMIT EL DIA 15 DE MAIG DE 2015.

dimarts, 7 d’octubre del 2014

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA SOCIS - 13 OCTUBRE

ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D’ALUMNES DEL CPC BLANQUERNA DE MARRATXÍ

REUNIÓ

        Es convoca a tots els pares i mares d’alumnes, socis de l’APIMA, a l’Assemblea General Ordinària de l’Associació, el proper dilluns, dia 13 d'octubre, a les 18.00 h, que tendrà lloc al menjador de l’escola, amb el següent ordre del dia:

 1. Lectura de l’acta anterior
 2. Presentació APIMA pares nouvinguts
 3. Previsió ingressos i despeses curs 2014/2015
 4. Ajudes a activitats Escola 2014/2015
 5. Renovació Junta Directiva
 6. Precs i preguntes

El President                                              El Secretari

Jesús Fernández                                        Juan Carlos Pérez
ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D’ALUMNES DEL CPC BLANQUERNA DE MARRATXÍ

REUNIÓN

        Se convoca a todos los padres y madres de alumnos, socios de la APIMA, a la Asamblea General Ordinaria de la Asociación, que tendrá lugar el próximo lunes, día 13 de octubre, a las 18:00 h, en el comedor del colegio con el siguiente orden del día:

 1. Lectura del acta anterior
 2. Presentación APIMA a padres recién llegados
 3. Previsión ingresos y gastos curso 2014/2015
 4. Ayudas a actividades Escuela curso 2014/2015
 5. Renovación Junta Directiva
 6. Ruegos y preguntas

El Presidente                                             El Secretario

Jesús Fernández                                     Juan Carlos Pérez