dilluns, 27 de maig del 2013

Assemblea General Ordinària 6 de juny


Assemblea General Ordinària
Dijous, dia 6 de juny

ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D’ALUMNES DEL CPC BLANQUERNA DE MARRATXÍ

REUNIÓ
Convocam tots els pares i mares d’alumnes, socis de l’APIMA, a l’Assemblea General Ordinària de l’Associació, el proper dijous, dia 6 de juny, a les 18:00 h., que tendrà lloc al menjador de l’escola, amb el següent ordre del dia:

1. Lectura de l’acta anterior
2. Activitats Extraescolars curs 2013-2014
3. Campanya venda de llibres curs 2013-2014
4. Aprovació quotes socis i serveis curs 2013/14
5. Col·laboració entrega carnet soci (setembre)
6. Comptes curs 2012-13
7. Gratuïtat Agenda Escolar socis.
8. Renovació Junta Directiva
9. Precs i preguntes

El President               El Secretari


VOS RECORDAM QUE, COM MARQUEN ELS ESTATUTS, ELS CÀRRECS HAN DE RENOVAR-SE ANUALMENT, PER AIXÒ, TOTS AQUELLS SOCIS QUE ESTIGUIN INTERESSATS A PARTICIPAR EN LA JUNTA DIRECTIVA DE L'APIMA PODEN POSAR-SE EN CONTACTE MITJANÇANT CORREU ELECTRÒNIC A:

apima.ceipblanquerna@gmail.com 

ANIMA'T, ET NECESSITAM!!!

divendres, 10 de maig del 2013

Vaga 9 de maig


Missatges reivindicatius del CEIP Blanquerna
Com ja sabeu, el passat dia 9 de maig, hi havia una vaga convocada que afectava tot el sector educatiu. Una dia abans de la vaga, el centre aparegué amb tots aquests missatges que, per una banda, deixaven clara l'opinió general del claustre. És a dir, que s'adheriren a la vaga per reivindicar una educació de qualitat per als nostres fills. En una de les pancartes es podia llegir “9 de maig feim vaga per l'educació dels vostres fills” i en una altra “9 de maig ens plantam”. 
Altres missatges feien referència a la qualitat de l'ensenyament, a la llibertat d'expressió i reunió, a la convivència de llengües, etc. També hi havia missatges al·lusius a les retallades que afecten el personal docent, els menjadors o llibres de text.
 Des de l'APIMA esperam que els polítics tenguin seny i facin els canvis escoltant totes les opinions, sense imposicions. 
Des d'aquí donam el nostre suport al 
CEIP Blanquerna