divendres, 27 de setembre del 2013

Comunicat


Sobre la protesta d'avui, 
dia 27-S
Segons dades que ens ha facilitat el CEIP Blanquerna, vos comunicam que el nombre d'alumnes assistents al centre dia 27 de setembre ha estat de 114, la qual cosa suposa un 24% de la matrícula.
Recordau que aquesta manera de protesta s'ha fet també a nombrosos centres educatius de les Illes Balears.
Així mateix, els mestres de l'escola ens han agraït aquesta mostra de suport, sobretot perquè ja han acumulat dues setmanes de vaga i de protestes. L'agraïment s'ha fet extensiu a totes les famílies, incloses aquelles que no han tengut més remei que deixar els seus fills al centre.

APIMA Blanquerna