divendres, 17 d’octubre del 2014

Termini extraordinari per a socis 2014-15


Termini extraordinari per a socis 
                       2014-15

A LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D’ALUMNES DEL CEIP BLANQUERNA DE MARRATXÍ de dia 13 d’octubre de 2014


S’acorda obrir un termini extraordinari per fer nous socis per al curs 2014-2015, per al qual un grup de pares es responsabilitza de recollir totes les dades dels nous socis i fer-los arribar a l'APIMA.

El termini indicat serà de dia 17 d’octubre fins a dia 30 del mateix mes de 2014
L’ ingrés es farà al compte habitual de l’APIMA de La Caixa.
El justificant de l'ingrés (25€), juntament amb 
aquest full emplenat, s'ha d’enviar a la següent 
adreça electrònica