dimecres, 22 d’octubre del 2014

Consell Escolar

ELECCIONS AL 
CONSELL ESCOLAR 14
 per participar directament en la gestió de l'escola,
 per aportar idees que millorin l'educació,
 per fer sentir de la teva veu i per escoltar a les altres,
 per sentir-te una persona activa i responsable...

n'hi ha prou presentant la teva candidatura per ser representant dels pares i mares en el 

CONSELL  ESCOLAR del CEIP BLANQUERNA

el termini comença el
dilluns 27 d'octubre i acaba el dimarts 4 de novembre. Si estau interessats adreceu-vos a Secretaria.