dijous, 16 d’octubre del 2014

INICI DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES RENOVACIÓ APIMA

Campanya de renovació de la Junta Directiva 
A la reunió del passat dilluns, dia 13 d'Octubre, es va acordar per l'Assemblea iniciar un termini que finalitzarà el 15 de maig de 2015, perquè es presentin candidats per a la renovació del càrrec de President i Vicepresident de l'APIMA.

Com tots coneixeu, des de l'APIMA es gestiona l'Escoleta Matinera, les Activitats Extraescolars, la venda de llibres a l'inici de curs, sortides, colònies, revista escolar, material per a l'hort, agenda escolar, reposició de diferents elements del centre, etc, així com la comunicació entre pares i centre escolar.

Totes aquestes accions que realitza l'APIMA han de ser gestionades per un grup de persones que formam la Junta Directiva, essent els càrrecs el de President, Vicepresident, Tresoreria, Secretari i diversos vocals.

Sense aquesta participació a la Junta Directiva NO SERIA POSSIBLE gestionar totes aquestes activitats. Per això i atès que a final del curs escolar es realitzarà una reunió per a la renovació de l'actual Junta Directiva, SOL·LICITAM, que entre totes les famílies que formam l'APIMA i que actualment arriben als 208 socis, es participi activament en la Junta i es RENOVIN els càrrecs per unes altres persones, ja que alguns d'ells deixaran els seus llocs al final del curs i de NO SER RENOVATS, NO PODREM POSAR EN MARXA LES DIFERENTS ACTIVITATS QUE GESTIONA L'APIMA, LA QUAL COSA POT COMPORTAR UN GRAN TRASTORN PER A MOLTES FAMÍLIES.
Vos recordam que els càrrecs a renovar són el de President i Vicepresident, i de no produir-se aquesta renovació, EL CURS QUE VE NO HI HAURÀ ESCOLETA MATINERA, ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, VENDA DE LLIBRES, AGENDA, ETC, QUE FINS ARA ORGANITZAVA L'APIMA.
LES PERSONES INTERESSADES PODEN POSAR-SE EN CONTACTE AMB L'APIMA MITJANÇANT EL CORREU ELECTRÒNIC: 

apima.ceipblanquerna@gmail.com

ESSENT LA DATA LÍMIT EL DIA 15 DE MAIG DE 2015.