dimarts, 7 d’octubre del 2014

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA SOCIS - 13 OCTUBRE

ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D’ALUMNES DEL CPC BLANQUERNA DE MARRATXÍ

REUNIÓ

        Es convoca a tots els pares i mares d’alumnes, socis de l’APIMA, a l’Assemblea General Ordinària de l’Associació, el proper dilluns, dia 13 d'octubre, a les 18.00 h, que tendrà lloc al menjador de l’escola, amb el següent ordre del dia:

 1. Lectura de l’acta anterior
 2. Presentació APIMA pares nouvinguts
 3. Previsió ingressos i despeses curs 2014/2015
 4. Ajudes a activitats Escola 2014/2015
 5. Renovació Junta Directiva
 6. Precs i preguntes

El President                                              El Secretari

Jesús Fernández                                        Juan Carlos Pérez
ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D’ALUMNES DEL CPC BLANQUERNA DE MARRATXÍ

REUNIÓN

        Se convoca a todos los padres y madres de alumnos, socios de la APIMA, a la Asamblea General Ordinaria de la Asociación, que tendrá lugar el próximo lunes, día 13 de octubre, a las 18:00 h, en el comedor del colegio con el siguiente orden del día:

 1. Lectura del acta anterior
 2. Presentación APIMA a padres recién llegados
 3. Previsión ingresos y gastos curso 2014/2015
 4. Ayudas a actividades Escuela curso 2014/2015
 5. Renovación Junta Directiva
 6. Ruegos y preguntas

El Presidente                                             El Secretario

Jesús Fernández                                     Juan Carlos Pérez