dijous, 15 de desembre del 2011

Crida a la concentració per l'IES Sant Marçal

Hem rebut aquesta convocatòria i ens en feim ressò:

CONSTRUIR L'IES SANT MARÇAL, JA!

Concentració, dimarts dia 20 de juny a les 19'30 h, davant el Parlament

Els pressuposts de la Comunitat Autònoma per a l'any 2012 no preveuen cap partida per començar la construcció del nou IES Sant Marçal. Les bones paraules i les promeses de les nostres autoritats, no tenen la seva plasmació en cap compromís econòmic.

Mentre l'IES Sant Marçal realment existent, funciona de manera provisional i després de moltes peripècies, a l'escola vella de Santa Maria. Un espai cedit per l'Ajuntament de Santa Maria per fer el seu Institut i no el de Sant Marçal, i que l'any que ve, ja quedarà totalment saturat, amb tan sols els cursos de primer i segon d'ESO.

Malgrat l'esperpèntica situació descrita, la posada en marxa provisional del nou IES, va ser una exigència de tota la comunitat educativa de Marratxí, ja que l'actual Institut de Marratxí està prou saturat, i sense el funcionament provisional del nou IES Sant Marçal, hagués arribat al col·lapse físic i organitzatiu. Cal dir que les instal·lacions provisionals del nou institut, s'havien previst en el seu inici amb aules modulars i devora el solar de Sant Marçal a on s'ha de construir el nou institut.

Els tràmits burocràtics i d'obres per crear un nou Institut, amb una interpretació optimista, poden tardar entre tres i quatre anys. La primera passa indispensable és habilitar una partida pressupostària, ja sia anual o plurianual, que permeti iniciar la redacció d'un projecte d'obres i la seva licitació pública. Això és el que reclamam.

Cal passar de les paraules als fets!!

Sense la construcció immediata del nou IES Sant Marçal, serà impossible atendre amb previsió les necessitats de l'educació pública de Marratxí!!

Ja estam arribant tard, no posem més entrebancs ni excuses!!

Si l'educació ha de ser una prioritat, habilitar els doblers per fer l' IES Sant Marçal, és una bona ocasió per demostrar-ho!!

Vine i ajuda'ns a demanar els doblers per construir l'IES Sant Marçal.

Dimarts, dia 20 de desembre, a les 19'30, al carrer Palau Reial de Palma. Fes sentir la teva veu des del carrer, al Ple del Parlament que ha d'aprovar els Pressuposts de la Comunitat Autònoma.

COORDINADORA D'APIMAS DE MARRATXÍ