dimarts, 5 d’abril del 2016

Recollida solidària del mes d'abril

Brics de llet
La imatge només és un exemple. 
Podeu aportar qualsevol marca a la recollida.

Aquest mes ens demanen un mateix producte a pràcticament totes les escoles, ja que s'han quedat sense llet i és un producte de primera necessitat.
Vos demanam que en faceu la màxima difusió possible.