dimecres, 10 de juny del 2015

Escoleta matinera 2015-16


APIMA CEIP BLANQUERNA
Full informatiu: JUNY 2015
ESCOLETA MATINERA
El dia d’inici de les classes serà l'11 de setembre, aquest dia estarà disponible com cada any l’escoleta matinera, l’horari d’inici serà a les 07.15h. Comentar-vos que el preu a partir de setembre queda de la següent manera:

Per a socis de l’APIMA:
  • 20 € per cada nin i per mesos complets. Pagament per banc, els primers CINC (5) dies de cada mes, núm. compte: “La Caixa”,
ES88-2100-0677-03-0200099955. S’ha d’entregar el justificant bancari a les monitores.
  • 2 € per dies eventuals. Pagament a la monitora diàriament.
Per a la resta (NO socis de l’APIMA)
  • 50€ per cada nin i per mesos complets. Pagament per banc, els primers CINC (5) dies de cada mes, núm. compte: “La Caixa”, ES88-2100-0677-03-0200099955. S’ha d’entregar el justificant bancari a les monitores.
  • 3,50€ per dies eventuals. Pagament a la monitora diàriament.