dimarts, 9 de juny del 2015

Socis 2015-16


INFORMACIÓ
FUNCIONAMENT - SERVEIS
INSCRIPCIÓ  
SOCIS CURS 2015/16

Benvolguts mares i pares,
Per als qui estau interessats a fer-vos socis de l’APIMA o renovar la inscripció de l’any passat, vet aquí algunes informacions a tenir en compte. Si voleu ser membres de l’APIMA, heu d’anar al banc i ingressar-hi 25 euros per família (preu únic independent del nombre de fills matriculats al centre), no s’acceptaran altres pagaments que no siguin mitjançant ingrés bancari. Només s'acceptaran els ingressos que s'efectuïn entre els dies 15 de juny i 15 de juliol, tots dos inclusivament. FORA D'AQUEST TERMINI NO SERAN CONSIDERATS SOCIS.
Entitat bancària: LA CAIXA (2100)
Número de compte IBAN: ES88-2100-0677-03-0200099955
Ingrés a fer: 25 euros
Concepte: Soci APIMA. Cal fer-hi constar qui fa l’ingrés (nom i curs de l’alumne, el major, en cas de ser més d’un).
Per a les mares i per als pares que encara no ens coneixeu, volem informar-vos que els principals serveis que gestiona l’APIMA, amb els avantatges que suposa per als socis, són els següents:
  • Gestió amb la Distribuïdora Rotger per a la venda de llibres de text, que representa per als socis un 20% de descompte.
  • Gestió de la guarderia (des de les 07:15 a les 09:00). Preu rebaixat per als socis.
  • Gestió de les activitats extraescolars (horabaixes) a la mateixa escola, amb descomptes per als socis.
  • Gratuïtat: Agenda Escolar i mes de juny de l’escoleta matinera (per accedir-hi, hauran de computar-se un mínim de 5 mesos d’assistència durant l’any escolar), només per als socis.
El dia de la venda de llibres (4 de setembre, de 14:00 a 19:00 h) estarem a la vostra disposició a l’escola, per lliurar-vos el carnet de soci, que vos donarà dret al descompte per als llibres, i també podrem resoldre qualsevol dubte o inquietud que tengueu. Per això és necessari que ens dugueu el justificant d'ingrés al banc (antics i nous socis) i el full emplenat amb les vostres dades (en el cas de nous socis). Els ingressos efectuats després de dia 15 de juliol NO SERAN ADMESOS.

Atentament vos saluda,
EL PRESIDENT
Marratxí, 10 de juny de 2015

FULL DE DADES PER A NOUS SOCIS.
(Per als qui siguin socis enguany, no cal emplenar ni presentar aquest full)

NOM MARE O PARE: ________________________________________________________

FILLS ALUMNES AL CEIP BLANQUERNA:

NOM FILL1:______________________________________________________ CURS ______
NOM FILL2:______________________________________________________ CURS ______
NOM FILL3:______________________________________________________ CURS ______
NOM FILL4:______________________________________________________ CURS ______

Heu d'indicar el curs que faran l'any que ve; 1-INF, 2-INF, 3-INF, per a alumnes d'educació infantil, i per als qui faran educació primària: 1-PRIM, 2-PRIM, 3-PRIM, 4-PRIM, 5-PRIM, 6-PRIM. Aquesta informació és important perquè els nins puguin gaudir dels descomptes per a socis, com l’escoleta matinera o les excursions subvencionades per l'APIMA.

TELÈFON MÒBIL: ____________
E-MAIL: __________________________________________________________

Aquest full el podeu presentar dia 4 de setembre o bé deixar-lo a la bústia de l'APIMA, enfront de la secretaria de l'escola.
Per a qualsevol qüestió que tengueu podeu contactar amb nosaltres a l’e-mail: apima.ceipblanquerna@gmail.com