dimarts, 7 de juliol del 2015

Llibres de text de quart, cinquè i sisè d'infantil

QUART D'INFANTIL (3 ANYS)
GRAFOMOTRICITAT:
-quadern no1. Editorial Baula
ISBN:978-84-479-1268-1
CINQUÈ D'INFANTIL (4 ANYS)
GRAFOMOTRICITAT:
-quadern no2 . Grafilletres. Editorial Cruïlla
ISBN:978-84-661-3398-2
SISÈ D'INFANTIL (5 ANYS)
GRAFOMOTRICITAT:
-quadern no3 . Grafilletres. Editorial Cruïlla
ISBN:978-84-661-3399-9