divendres, 10 de maig del 2013

Vaga 9 de maig


Missatges reivindicatius del CEIP Blanquerna
Com ja sabeu, el passat dia 9 de maig, hi havia una vaga convocada que afectava tot el sector educatiu. Una dia abans de la vaga, el centre aparegué amb tots aquests missatges que, per una banda, deixaven clara l'opinió general del claustre. És a dir, que s'adheriren a la vaga per reivindicar una educació de qualitat per als nostres fills. En una de les pancartes es podia llegir “9 de maig feim vaga per l'educació dels vostres fills” i en una altra “9 de maig ens plantam”. 
Altres missatges feien referència a la qualitat de l'ensenyament, a la llibertat d'expressió i reunió, a la convivència de llengües, etc. També hi havia missatges al·lusius a les retallades que afecten el personal docent, els menjadors o llibres de text.
 Des de l'APIMA esperam que els polítics tenguin seny i facin els canvis escoltant totes les opinions, sense imposicions. 
Des d'aquí donam el nostre suport al 
CEIP Blanquerna