dilluns, 27 de maig del 2013

Assemblea General Ordinària 6 de juny


Assemblea General Ordinària
Dijous, dia 6 de juny

ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D’ALUMNES DEL CPC BLANQUERNA DE MARRATXÍ

REUNIÓ
Convocam tots els pares i mares d’alumnes, socis de l’APIMA, a l’Assemblea General Ordinària de l’Associació, el proper dijous, dia 6 de juny, a les 18:00 h., que tendrà lloc al menjador de l’escola, amb el següent ordre del dia:

1. Lectura de l’acta anterior
2. Activitats Extraescolars curs 2013-2014
3. Campanya venda de llibres curs 2013-2014
4. Aprovació quotes socis i serveis curs 2013/14
5. Col·laboració entrega carnet soci (setembre)
6. Comptes curs 2012-13
7. Gratuïtat Agenda Escolar socis.
8. Renovació Junta Directiva
9. Precs i preguntes

El President               El Secretari


VOS RECORDAM QUE, COM MARQUEN ELS ESTATUTS, ELS CÀRRECS HAN DE RENOVAR-SE ANUALMENT, PER AIXÒ, TOTS AQUELLS SOCIS QUE ESTIGUIN INTERESSATS A PARTICIPAR EN LA JUNTA DIRECTIVA DE L'APIMA PODEN POSAR-SE EN CONTACTE MITJANÇANT CORREU ELECTRÒNIC A:

apima.ceipblanquerna@gmail.com 

ANIMA'T, ET NECESSITAM!!!