dijous, 13 de juny del 2013

Escoleta matinera


ESCOLETA MATINERA
NOU PREU
El dia d’inici de les classes serà el 13 de setembre. A partir d’aquest dia estarà disponible com cada any l’escoleta matinera. L’horari d’inici serà a les 07.15h. Comentar-vos que el preu és el següent:

Per a socis de l’APIMA:
  • 25€ pel primer nin i 20 € per la resta de germans, per mesos complets (és a dir, que una família amb un fill pagaria 25 euros, amb dos fills 45 euros, amb tres fills 65 euros, etc.). Pagament per banc, els primers CINC (5) dies de cada mes, núm. compte:
La Caixa”, 2100-0677-03-0200099955. S’ha d’entregar justificant bancari a les monitores.
  • 2 € per dies eventuals. Pagament a la monitora diàriament.
Per a la resta (NO socis de l’APIMA)
  • 50€ per cada nin i per mesos complets. Pagament per banc, els primers CINC (5) dies de cada mes, núm. compte: “La Caixa”, 2100-0677-03-0200099955. S’ha d’entregar justificant bancari a les monitores.
  • 3,50€ per dies eventuals. Pagament a la monitora diàriament.