divendres, 3 d’abril del 2015

Termini d'inscripció i visites al Blanquerna

Termini d'inscripció per al curs 2015-16 i visites 
al CEIP Blanquerna
Sol·licituds
El termini de presentació d'instàncies al CEIP Blanquerna serà entre l'11 i el 21 de maig.
Visites al centre
Les visites al centre podran ser els dies 16, 23 i 30 d'abril, a les 14 hores.