dijous, 2 d’abril del 2015

Assemblea Fapa Mallorca

Dos representants de l'APIMA Blanquerna assistiren a l'Assemblea de Fapa Mallorca

El passat divendres, dia 27 de març, assistiren dos membres de la nostra APIMA a l'Assemblea de Fapa Mallorca, que tengué lloc a l'hotel Ciutat Jardí de Palma, per estar al dia de les darreres novetats que afecten el món educatiu i tot el que l'envolta.

Les APIMA federades vàrem rebre informació sobre l'assemblea, que podeu consultar de manera completa a la web de Fapa Mallorca:

http://www.fapamallorca.org/assemblees-fapa-mallorca-2015/

Assemblea ordinària
A l’assemblea ordinària s’informà de les memòries de gestió i econòmica, es presentaren el projecte i el pressupost. A més a més, ens donaren informacions diverses.

Assemblea extraordinària
A l’assemblea extraordinària es dugué a terme l’elecció de la nova Junta directiva. Ens recordaren que convé una renovació gradual dels membres de la Junta perquè es pugui garantir el paper que té la federació en el món educatiu. Evidentment, també es pot extrapolar a les APIMA dels centres escolars, ja que la participació dels pares és molt important per continuar endavant.