dilluns, 12 de maig del 2014

Reunió Comissió reutilització de llibres

Llibres de text dels alumnes 
de 3r i 4t  
Curs 2014-15
La Comissió de reutilització de llibres del CEIP Blanquerna ha convocat les famílies dels actuals cursos de 2n, 3r i 4t a la reunió que tendrà lloc avui dia 12 de maig a les 18 hores, a la sala del menjador. Segons podem llegir a la circular que tenen els al·lots, es vol fer una proposta per aprofitar els llibres que tenen en depòsit. Per tant, si qualcú hi té interès, sap que pot assistir a aquesta reunió.