dijous, 15 de maig del 2014

Acampada 2n curs de primària

A les famílies dels infants de 2n curs de Primària
Recordau que les famílies dels infants del 2n curs de Primària estau convocats a una reunió informativa pel tema de les colònies de final de cicle. Aquesta reunió se celebrarà  
DIVENDRES DIA 16 DE MAIG A LES 14.00 HORES A L'AULA DE 2n B
Allà es parlarà de:
-Preu definitiu de l'activitat
-Presentació de les persones que acompanyen els nins a l'acampada
-Equipament necessari
-Programa d'activitats i organització
-Precs i preguntes