dijous, 31 de maig del 2012

REUNIÓ DIA 7 DE JUNY

ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D’ALUMNES DEL CPC BLANQUERNA DE MARRATXÍ

REUNIÓ

            Es convoca a tots els pares i mares d’alumnes, socis de l’APIMA, a l’Assemblea General ordinària de l’Associació, el proper dijous, dia 7 de juny, a les 18:00 h., que tendrà lloc al menjador de l’escola, amb el següent ordre del dia:
1.      Lectura de l’acta anterior
2.      Eleccions Nou President
3.      Activitats Escola curs 2012-2013
4.      Campanya Llibres curs 2012-2013
5.      Aprovació quotes socis i serveis curs 2012/13
6.      Diades familiars
7.      Control Socis activitats subvencionades i escoleta matinera.
8.      FAPA Mallorca
9.      Col·laboració entrega carnet soci (setembre)
10.  Precs i preguntes

El President                                                              El Secretari