dimarts, 17 d’abril del 2012

Preus


Informació d'utilitat
Volem recordar que les quotes dels socis de l'APIMA Blanquerna es mantenen igual que el curs passat. Pel que fa a l'escoleta matinera, els preus són els següents.
ESCOLETA MATINERA
Socis
1,5 euros / dia
20 euros / mes
No socis
2,5 euros / dia
40 euros / mes

Aquests preus s'aprovaren a l'assemblea de maig de 2011 (Acta 3/2011)