dijous, 11 de maig del 2017

Reunió APIMA final de curs 18-05-2017


ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D’ALUMNES DEL CPC BLANQUERNA DE MARRATXÍ

 REUNIÓ FINAL DE CURS 2017
18 de maig, a les 19h
 Guarderia per als nins entre les 19 i les 20h


Es convoca tots els pares i mares d’alumnes, socis de l’APIMA i pares interessats, a l’Assemblea General Ordinària de l’Associació que tendrà lloc el pròxim dijous, dia 18 de maig, a les 19.00h i 19.15h en segona convocatòria, al menjador de l’escola, amb el següent ordre del dia:

1. Lectura de l’acta anterior
2. Renovació de la junta directiva (canvi de càrrecs)
3. Aprovació de quotes de socis i serveis curs 2017/18
4. Activitats Extraescolars curs 2017-2018
5. Campanya venda de llibres curs 2017-2018
6. Comptes curs 2016-17
7. Gratuïtat: Agenda Escolar/mes de juny escoleta matinera per a socis
8. Continuïtat a FAPA Mallorca
9. Proposta de delegat per cicles
10. Precs i preguntes

El President          El Secretari

SI ESTAU INTERESSATS A PARTICIPAR A LA JUNTA DIRECTIVA DE L’APIMA, PODEU CONTACTAR PER CORREU ELECTRÒNIC A: apima.ceipblanquerna@gmail.com