dijous, 19 de maig del 2016

Assemblea General APIMA


ASSEMBLEA DIA 23 DE MAIG

ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D’ALUMNES DEL CPC BLANQUERNA DE MARRATXÍ

Guarderia per als nins entre les 18 i les 20h.
REUNIÓ 2016

Es convoca tots els pares i mares d’alumnes, socis de l’APIMA i pares interessats, a l’Assemblea General Ordinària de l’Associació que tendrà lloc el pròxim dilluns, dia 23 de maig, a les 18:00 h i 18:15 en segona convocatòria, al menjador de l’escola, amb el següent ordre del dia:

1. Lectura de l’acta anterior

2. Renovació de la junta directiva

3. Aprovació de quotes de socis i serveis curs 2016/17

4. Activitats Extraescolars curs 2016-2017

5. Campanya venda de llibres curs 2016-2017

6. Col·laboració entrega carnet de soci (setembre)

7. Comptes curs 2016-17

8. Gratuïtat: Agenda Escolar/mes de juny escoleta matinera per a socis

9. Continuïtat a FAPA Mallorca

10. Proposta de delegat per cicles

11. Precs i preguntes


El President              El Secretari


SI ESTAU INTERESSATS A PARTICIPAR A LA JUNTA DIRECTIVA DE L’APIMA, PODEU CONTACTAR PER CORREU ELECTRÒNIC A: apima.ceipblanquerna@gmail.com