dijous, 17 de setembre del 2015

Inscripcions extraescolars 21 i 22 de setembre

 S'ha allargat el termini per inscriure's a les activitats extraescolars!

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Inscripcions: dia 21 i 22 de Setembre de 15:30h a 16:30h a la sala de Psicomotricitat del CEIP
Blanquerna.


El dia de la inscripció s’ha d’entregar:
1.Fotocopia del DNI , fotocopia de la targeta sanitària i el full d’inscripció de les activitats.
2.Pagament del primer mes de les activitats en efectiu més 8€ de matricula.
3.Comprovant pagament AMIPA.
Inici de les activitats: 1 d’Octubre.