diumenge, 31 de maig del 2015

Assemblea General, 4 de juny

REUNIÓ DE L'APIMA BLANQUERNA AL MENJADOR DE L'ESCOLA
DIJOUS, DIA 4 DE JUNY

Es convoca tots els pares i mares d’alumnes, socis de l’APIMA i pares interessats, a l’Assemblea General Ordinària de l’Associació que tendrà lloc el pròxim dijous, dia 4 de juny, a les 18:00 h, al menjador de l’escola, amb el següent ordre del dia:

 1. Lectura de l’acta anterior
2. Dimissió de la junta anterior i constitució de la nova
3. Activitats Extraescolars curs 2015-2016
4. Campanya venda de llibres curs 2015-2016
5. Aprovació de quotes de socis i serveis curs 2015/16
6. Col·laboració entrega carnet de soci (setembre)
7. Comptes curs 2014-15
8. Gratuïtat: Agenda Escolar/mes de juny escoleta matinera per a socis
9. Precs i preguntes

El president / el secretari