dilluns, 15 de setembre del 2014

CURSOS NATACIÓ SOCIS APIMA - ILLES MARRATXI

El Centre Illes de Marratxí ens ofereix l'oportunitat que els alumnes socis de l'Apima puguin assistir als cursos de natació amb preus especials.
La durada de les classes és de 40 minuts. Depenent del nivell, el nombre d'alumnes per instructor varia, de 6 nins a nivells inferiors a 10 en els superiors.

Els horaris disponibles per als grups escolars són els següents:

- Dilluns i dimecres de 16:00 a 16:40 hores.
- Dimarts i dijous de 16:00 a 16:40 hores.
- Divendres de 16:00 a 16:40 hores.

Les quotes per a la temporada 2014/2015 són les següents:
- 2 dies a la setmana: 146,56 euros/3 mesos.
- 1 dia a la setmana: 86,86 euros/3 mesos.

La matrícula és GRATUÏTA. La targeta per poder accedir al centre té un cost de 3,5 euros i serveix per a tota la temporada i per a les pròximes si vol continuar.

Els pares interessats han de remetre ABANS DE DIA 19 DE SETEMBRE i al correu de l'Apima (apima.ceipblanquerna@gmail.com) el nom del nin i l'edat.