diumenge, 8 de juny del 2014

Preus escoleta matinera

ESCOLETA MATINERA
 Nou preu
El dia d’inici de les classes serà el 12 de setembre, aquest dia estarà disponible com cada any l’escoleta matinera, l’horari d’inici serà a les 07.15h. Comentar-vos que el preu a partir de setembre HA SOFERT MODIFICACIONS, i queda de la següent manera:

Per a socis de l’APIMA:
    -20 € per cada nin i per mesos complets. Pagament per banc, els primers CINC (5) dies de cada mes, núm. compte: “La Caixa”. S’ha d’entregar el justificant bancari a les monitores.
    -2 € per dies eventuals. Pagament a la monitora diàriament.

Per a la resta (NO socis de l’APIMA):
    -50€ per cada nin i per mesos complets. Pagament per banc, els primers CINC (5) dies de cada mes, núm. compte: “La Caixa”. S’ha d’entregar el justificant bancari a les monitores.
    -3,50€ per dies eventuals. Pagament a la monitora diàriament.