dissabte, 11 de gener del 2014

Comunicat


Enquesta al blog
Després de proposar al nostre blog una enquesta per saber què pensen els pares i mares sobre el recurs de la vaga com a forma de protesta per resoldre el conflicte obert que hi ha en el sector educatiu, el resultat ha estat contundent: la majoria pensa que la vaga no és adequada.
De les tres preguntes que vàrem proposar, el 66% pensa que la vaga no és un recurs adequat i que s'han de cercar noves altenatives; un 29% pensa que sí, sobretot perquè el darrer episodi relacionat amb l'expedient al director de l'IES Marratxí es considera greu. Només un 3% no veu clara cap opció.
La pregunta era aquesta:

Penses que la vaga de dia 7 és una bona idea?

Sí, perquè els fets són greus: 8 (29%)
No, s'han de cercar alternatives: 18 (66%)
No veig clara cap opció: 1 (3%)
Si teniu en compte que durant el curs 2013/14 ja hi ha hagut 18 dies de vaga i que encara no s'ha aconseguit res de res, és de sentit comú que els afectats en el conflicte i els promotors de les vagues es replantegin la situació seriosament. La preocupació dels pares va en augment. A més a més, hem de tenir en compte que molts de pares (i, en certa manera, és lògic) viuen allunyats dels problemes dels docents, igual que els docents també viuen al marge dels problemes laborals dels pares. Tot plegat fa pensar que no tothom entén el conflicte de la mateixa manera. D'altra banda, tenim constància dels comentaris i les reflexions que ens fan arribar, de tant en tant, els pares i les mares.
Des de l'APIMA som conscients que existeix un conflicte obert i que s'ha de resoldre tan aviat com sigui possible, però ja hem manifestat en diverses ocasions que la vaga només perjudica a qui se suposa que s'ha protegir, és a dir, els mateixos alumnes i els docents, que reben el càstig econòmic sense cap resultat.
Sabem que el camí no és fàcil, però pensam que és possible trobar alternatives que ens duguin cap una solució raonable.