dilluns, 11 de novembre del 2013

Assemblea General 14NASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
DIA 14 DE NOVEMBRE


ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D’ALUMNES DEL CPC BLANQUERNA DE MARRATXÍ

REUNIÓ

Es convoca a tots els pares i mares d’alumnes, socis de l’APIMA, a l’Assemblea General Ordinària de l’Associació, el proper dijous, dia 14 de novembre, a les 18.00 h, que tendrà lloc al menjador de l’escola, amb el següent ordre del dia:

1. Lectura de l’acta anterior
2. Presentació APIMA pares nouvinguts
3. Previsió ingressos i despeses curs 2013/2014
4. Ajudes a activitats Escola 2013/2014
5. Precs i preguntes

El President     El Secretari

Jesús Fernández     Juan Carlos Pérez

***

ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D’ALUMNES DEL CPC BLANQUERNA DE MARRATXÍ


REUNIÓNSe convoca a todos los padres y madres de alumnos, socios de la APIMA, a la Asamblea General Ordinaria de la Asociación, que tendrá lugar el próximo jueves, día 14 de noviembre, a las 18:00 h, en el comedor del colegio con el siguiente orden del día:1. Lectura del acta anterior

2. Presentación APIMA a padres recién llegados

3. Previsión ingresos y gastos curso 2013/2014

4. Ayudas a actividades Escuela curso 2013/2014

5. Ruegos y preguntasEl Presidente     El SecretarioJesús Fernández    Juan Carlos Pérez