dilluns, 5 de novembre del 2012

El ple municipal aprova el projecte de construcció de l'IES Sant Marçal

Les obres seran adjudicades previsiblement abans del 15 de desembre d'enguany.
El ple municipal va votar l'aprovació de l'expedient de contractació de les obres de construcció de l'IES Sant Marçal, per un import de 4.759.883’41 euros iva exclòs. L'aprovació s'ha duit a terme amb els vots a favor dels regidors de l'equip de govern i amb l'abstenció dels regidors dels diferents grups en l'oposició.
L'adjudicació de les obres les durà a terme l'Ajuntament de Marratxí, amb la supervisió de la Conselleria d'Educació, la qual estarà representada en la mesa de contractació a través d'un tècnic designat per part de l'IBISEC, tal com s'estableix al conveni signat per ambdues institucions el passat mes de setembre.

La publicació del plec de clàusules administratives en el BOIB suposa que l'adjudicació es podria dur a terme, previsiblement, abans del 15 de desembre. D'aquesta manera, el contracte amb l'adjudicatària es podria signar abans que finalitzi l'any i les obres podrien iniciar-se a principis del 2013.

El batle de Marratxí, Tomeu Oliver, ha manifestat que, “gràcies al compromís de la Conselleria i d'aquest equip de govern amb el projecte de l'IES Sant Marçal i, especialment gràcies a la tasca de l'àrea d'Urbanisme, Educació i l'àrea de Contractació el segon Institut de Marratxí està cada vegada més prop de convertir-se en una realitat”.

El projecte d'execució de l'IES Sant Marçal preveu la creació de 480 places escolars a Marratxí, les quals es distribuiran en 16 unitats d'ensenyament secundari obligatori i una unitat de Programes de Qualificació Professional Inicial.

El centre compta amb una superfície de 4.314 metres quadrats, que es distribuiran en dos blocs units per un porxo. El bloc principal, l'aulari, disposarà de planta baixa i de primer pis, i l'altre bloc, destinat a l'ús del gimnàs, de planta baixa.

El centre se situarà a sa Cabaneta, a la urbanització de Sant Marçal, en un solar cedit per l'Ajuntament de 9.158 metres quadrats. Les obres compten amb un període d'execució aproximat de 12-13 mesos.