dilluns, 8 d’octubre del 2012

CONVOCATORIA REUNIÓ 22 D'OCTUBRE 2012


ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D’ALUMNES DEL CPC BLANQUERNA DE MARRATXÍ

REUNIÓ

        Es convoca a tots els pares i mares d’alumnes, socis de l’APIMA, a l’Assemblea General Ordinària de l’Associació, el proper dilluns, dia 22  d’octubre, a les 18.00 h, que tendrà lloc al menjador de l’escola, amb el següent ordre del dia:

1.    Lectura de l’acta anterior
2.    Presentació APIMA pares nouvinguts
3.    Previsió ingressos i despeses curs 2012/2013
4.    Ajudes a activitats Escola 2012/2013
5.  Precs i preguntes

El President                                              El Secretari

--------------------------------------------


ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D’ALUMNES DEL CPC BLANQUERNA DE MARRATXÍ

REUNIÓN

        Se convoca a todos los padres y madres de alumnos, socios de la APIMA, a la Asamblea General Ordinaria de la Asociación, que tendrá lugar el próximo lunes, día 22 de octubre, a las 18:00 h, en el comedor del colegio con el siguiente orden del día:

1.    Lectura del acta anterior
2.    Presentación APIMA a padres recién llegados
3.    Previsión ingresos y gastos curso 2012/2013
4.    Ayudas a actividades Escuela curso 2012/2013
5.    Ruegos y preguntas

El Presidente                                             El Secretario