dilluns, 25 de juny del 2012

RELACIÓ DE LLIBRES PROPER CURS 2012/13


RELACIÓ DE LLIBRES - EDUCACIÓ INFANTIL

Curs*
Títol
Autor
Editorial
ISBN
4t EI
MATEMÀTIQUES "ESPIRAL DE COLORS"
I

Vicens Vives
978-84-316-9659-7
4t EI
GRAFOMOTRICITAT: -quadern nº1.

Baula
978-84-479-1268-1
5è EI
MATEMÀTIQUES "ESPIRAL DE COLORS"

Vicens Vives
978-84-316-9665-8
5è EI
QUADERN DE NOMBRES 2

Baula
84-479-1374-0
5è EII
Grafilletres. Quadern nº 2

Cruïlla
978-84-661-1860
5è EI
OXFORD SPLASH A.
Vanessa Reilly
Oxford
978-0-19-402516-4
6è EI
MATEMÀTIQUES "ESPIRAL DE COLORS"

Vicens Vives
978-84-316-9671-9
6è EI
Grafilletres. n.3

Cruïlla
978-84-661-1861-3
6è EI
Quadern de nombres 4

Baula
84-479-1376-7
6è EI
OXFORD SPLASH B
Vanessa Reilly
Oxford
978-0-19-402512-6

Tot el material en català
RELACIÓ DE LLIBRES - PRIMER CICLE
C*
Títol
Autor
Editorial
ISBN
1r
Xau 1. Llengua i Literatura. Activitats (1.1, 1.2, 1.3)
C. Martín, C.Bernaus, Il Benet,...
Vicens Vives
978-84--682-0185-6
1r
Xau 1. Llengua i Literatura. Lectures
C. Martín, C.Bernaus, Il Benet,...
Vicens Vives
978-84-- 682-0199-3
1r
Xau 1- Quadern d'activitats. (1.1, 1.2, 1.3)
C. Martín, C.Bernaus, Il Benet,...
Vicens Vives
978-84- 682-0336-2
1r
Punt 1 Matemàtiques (1.1, 1.2, 1.3) .
J. Fraile Martín
Vicens Vives
978-84--682-0150-4
1r
Punt 1 Matemàtiques. quaderns activitats 1, 2 i 3.
J. Fraile Martín
Vicens Vives
978-84-- 682-0328-7
1r
Explorers 1 Activity book
Charlotte Covill, Mary Charringtong...
Oxford
978-0-19-450857-5
1r
Religió Catòlica 1(Illes Balears)
V. Crespo, A. Gavilán, V. Ayuso
Anaya
978-84--667-9943-0
2n
Xau 2. Llengua i Literatura. Activitats (2.1, 2.2, 2.3)
C. Martín, C.Bernaus, Il Benet,...
Vicens Vives
978-84-682-0204-4
2n
Xau 2. Llengua i Literatura. Lectures.
C. Martín, C.Bernaus, Il Benet,...
Vicens Vives
978-84-682-0203-7
2n
Xau 2. Quadern d'activitats. (2.1, 2.2, 2.3)
M. Gonzàlvez, L. Escolano,...
Vicens Vives
978-84-682-0337-9
2n
Punt 2. Maemàtiques. (2.1, 2.2, 2.3)
J. Fraile Martín
Vicens Vives
978-84--682-0170-2
2n
Punt 2. Matemàtiques. quadern activitats 1, 2 i 3
J. Fraile Martín
Vicens Vives
978-84-682-0329-4
2n
Explorers 2 Activity book
Charlotte Covill, Mary Charringtong.
Oxford
978-0-19-450875-9
2n
Religió Catòlica 2 (Illes Balears)
V. Crespo, A. Gavilán, V. Ayuso
Anaya
978-84--667-9945-4


RELACIÓ DE LLIBRES - SEGON CICLE
Curs*
Títol
Autor
Editorial
ISBN
3r
Llengua 3- Lletres (Illes Balears)
H. Gonzàlvez, C. Segura, ....
Vicens Vives
987-84-682-0771-1
3r
Llengua castellana-3-letras
M. Gonzàlez, J. Del Cano,....
Vicens Vives
978-84-628-0737-7
3r
Matemàtiques 3-Punt (I. Bal)
J. Fraile Martín
Vicens Vives
978-84-682-0760-5
3r
Medi 3 Far
M. Garcia, C. Gatell...
Vicens Vives
978-84-682-0775-9
3r
Explorers 3- activity book
Nina Lauder, Paul Shipton...
Oxford
978-0-19-450893-3
3r
Religió Catòlica 3- En línia- ( Illes Balears)
V. Crespo, A. Gavilán, V. Ayuso
Anaya
978-84-678-2086-7
3r
Jo, tu, nosaltres al barri- Quaderns d'Educació Moral i cívica

Grup-Promotor Promotor

84-8435-434-2
4t
Llengua 4-Lletres(Illes Balears)
H. Gonzàlvez, C. Segura, ....
Vicens Vives
978-84-680-0772-8
4t
Llengua castellana-4- Letras
M. Gonzàlez, J. Del Canto,....
Vicens Vives
978-84-680-0772-8
4t
Matemàtiques 4-Punt (I. Bal)
J. Fraile Martín
Vicens Vives
978-84-682-0761-2
4t
Medi 4 Far
M. Garcia, C. Gatell...
Vicens Vives
978-84-682-0776-6
4t
Explorers 4 Activity book
Shona Evans, Paul Shipton...
Oxford
978-0-19-450909-1
4t
Religio Catòlica 4-En línia- ( Illes Balears)
V. Crespo, A. Gavilán, V. Ayuso
Anaya
978-84-678-2090-4
4t
Jo, tu, nosaltres al barri- Quaderns d'Educació Moral i cívica

Grup-Promotor Promotor

84-8435-435-0


RELACIÓ DE LLIBRES - TERCER CICLE
Curs*
Títol
Autor
Editorial
ISBN
Lengua castellana 5- Proyecto La casa del Saber
Honrado, A. Romero, C. Luna, S....
Santillana
978-84-294-8778-7
Matemàtiques 5- Pj La casa del Saber (I. Balears)
Almodovar, J., García, P.
Santillana
978-84-294-8422-9
Coneixement del medi 5-La casa del Saber (I.B)
Etxebarria, L. Medina, J.I., Moral, A.
Santillana
978-84-294-8427-4
Religió Catòlica 5 - Obre la porta (Illes Balears)
V. Crespo, A. Gavilan, V. Ayuso
Anaya
978-84-667-8195-4
Educació per a la ciutadania. Primària (La casa del Saber)
Enric Juan Redal, E. i altres
Santillana
978-84-294-8927-9
Explorers 5. Activity book
Sarah Philips, Paul Shipton
Oxford
978-0-19-450925-1
Lectura: Lectura “La ma negra”
Jaume Copons
Barcanova
978-84-489-1202-4
Lectura: "Exploradores en el lago"
Franz Rosell, J.
Alfaguara
978-84-204-7338-3
Quadern llengua 6 projecte La casa del saber Illes Balears 1r trimestre
-
Santillana
978-84-294-8435-9
Quadern llengua 6 projecte La casa del saber Illes Balears 2n trimestre

Santillana
978-84-294-8437-3
Quadern llengua 6 projecte La casa del saber Illes Balears 3r trimestre

Santillana
978-84-294-8440-3
Lengua castellana 6- Proyecto La casa del Saber
Honrado, A. Romero, C. Luna, S....
Santillana
978-84-294-8899-9
Matemàtiques 6- Pj.La casa del Saber (Illes Balears)
Almodovar, J., García, P.
Santillana
978-84-294-8474-8
Coneixement del medi 6- Pj La casa del Saber (I.B)
Etxebarria, L. Medina, J.I., Moral, A.
Santillana
978-84-294-8475-5
Religió Catòlica- 6 Obre la porta (Illes Balears)
V. Crespo, A. Gavilan, V. Ayuso
Barcanova
978-84-667-8197-8
Lectura: “He jugat amb llops”
Gabriel Janer Manila.
La Galera
978-84-246-3669-2
Lectura: Muerte en el priorato
Martínez de Leza, T.
Alfaguara
978-84-7325-3
Explorers 6. Activity book
Sarah Phillips
Oxford
978-0-19-450942-8