divendres, 13 de setembre del 2019

ESCOLETA MATINERA CURS 2019/2020

ESCOLETA MATINERA CURS 2019/2020

L'inici de les classes serà el dia 11 de setembre, aquest dia estarà disponible com cada any el servei
de matinera, i, l'horari d'inici serà a les 07.00 h.

FORMES D'ABONAMENT DEL SERVEI

L'abonament es farà únicament a través del banc.
Entitat bancària: BANC SABADELL - Número de compte IBAN: ES88 0081 7041 1900 0207 8917
No s'accepta la realització de pagaments en metàl·lic a la monitora.
Recordeu que heu de posar el nom, cognoms i el curs de l'alumna o l'alumne
PREU DEL SERVEI DE MATINERA

SOCIS DE AFA:
Si l'ingrés es fa de l'1 al 5 de cada mes
- 25 € per cada nena/o i per mesos complets. En el cas de germans aquests pagaran 20 €
(Primer fill sempre 25 € i la resta 20 €).
Només s'accepta el pagament d'aquest import fora de termini el mes de setembre
Si l'ingrés es fa a partir del dia 6 de cada mes
- 35 € per cada nena/o i per mes complet. En el cas de germans aquests pagaran 30€
Dies solts
- 15 € por 6 tiquets.
Quan s'ensenyi a la monitora l'ingrés (còpia del justificant del banc), la monitora us donarà tiquet que
podreu utilitzar quan els necessiteu.

NO SOCIS:
Si l'ingrés es fa de l'1 al 5 de cada mes
-50 € per cada nena/o i per mes complet.
Només s'accepta el pagament d'aquest import fora de termini el mes de setembre
Si l'ingrés es fa a partir del dia 6 de cada mes
- 60 € per cada nena/o i per mesos complets.
Dies solts
- 20 € per 6 tiquets
Quan s'ensenyi a la monitora l'ingrés (còpia del justificant del banc), la monitora us donarà tiquet que
podreu utilitzar quan els necessiteu.

Teniu les circulars a la part esquerra del blog.