dimecres, 30 de setembre del 2015

Assemblea General dia 6 d'octubre


ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES 

D’ALUMNES DEL CPC BLANQUERNA DE 

 MARRATXÍ

REUNIÓ

Es convoca tots els pares i mares d’alumnes, socis de l’APIMA, a 

l’Assemblea General Ordinària de l’Associació, el proper 

dimarts,  dia 6 d'octubre, a les 18.00 h, que tendrà lloc al 

menjador de l’escola, amb el següent ordre del dia:


1. Lectura de l’acta anterior

2. Presentació APIMA pares nouvinguts

3. Previsió ingressos i despeses curs 2015/2016

4. Ajudes a activitats i material per a l'escola 2015/2016

5. Extraescolars (explicacions dels canvis)

6. FAPA Mallorca

7. Període per fer nous socis 
(a partir de dia 7 d'octubre)

8. Precs i preguntes


El President               El Secretari