dijous, 13 de novembre del 2014

REUNIÓ INFORMATIVA TIL

     
Benvolgudes famílies:


Degut a diferents sentències judicials referides al Tractament Integral de Llengües (TIL) que s'han dictat un cop ja havia començat el curs, el Claustre de Professors del CEIP BLANQUERNA ha acordat uns canvis respecte al que estava previst inicialment.

Aquests canvis apareixen en la taula següent:

- EDUCACIÓ INFANTIL
2 sessions d'ANGLÈS. a tots els nivells
6 sessions en CASTELLÀ per aquells alumnes que s'han matriculat per primera vegada a l'escola i sol·liciten el castellà com a 1ª llengua d'ensenyament-aprenentatge.
- EDUCACIÓ PRIMÀRIA
A l'àrea de MATEMÀTIQUES RELIGIÓ/VALORS, ESTUDI, la llengua vehicular serà el català però es garanteix la utilització del material que els alumnes ja tenen en Castellà. El professorat flexibilitzarà la seva exigència i valorarà l'esforç que tant els alumnes com les famílies han hagut de fer davant aquests canvis normatius dels 2 darrers anys.
Assegurar a TOTS els nivells i cursos el desdoblament a 1 sessió a l' àrea d'anglès per a petits grups de CONVERSA (especialista i/o auxiliar de conversa)
Si estau interessats en rebre més informació, el proper dimarts 18 de novembre a les 18,30h es celebrarà una reunió al menjador de l'escola, que comptarà amb la presència de l'equip directiu del centre.
Tots hi estau convidats.

Cordialment
La directora