dilluns, 27 d’octubre del 2014

Consell Escolar, 23 d'octubre

Consell Escolar de dia 23 d'octubre
Algunes informacions d'interès

Com ja sabeu, el passat dijous, dia 23 d'octubre, hi va haver Consell Escolar al CEIP Blanquerna.  En aquest Consell Escolar, no hi va assistir el/la representant de l'Ajuntament de Marratxí. Ens passaren la Programació General Anual (PGA) i ens explicaren que havien tornat al projecte lingüístic anterior perquè, naturalment, aplicar el TIL era completament il·legal, la qual cosa es va ratificar divendres dia 24 a la premsa digital i posteriorment  a diferents edicions impreses de diaris, com l'Última Hora. Tot i això, ens varen explicar que pretenien millorar la competència en anglès amb l'ajuda de l'auxiliar de conversa i desdoblant les classes. Pel que fa al tema de les festes, ens varen explicar que dia 27 de febrer és festa escolar unificada; dia 2 de març, festa local. Pel que fa als dies de lliure disposició tenim: dia 3 de març i dia 4 de maig, aquesta darrera en substitució de la festa local de dia 30 de juny, que, com sabeu, els alumnes ja no van a classe.
Finalment, se'ns esmentà el tema de les Jornades d'Educació, que s'han de fer dia 7 i 8 de novembre. Dia 7 es faran a l'institut de Marratxí i dia 8 al CEIP Blanquerna. Aviat disposareu de més informació sobre aquest tema.